Miroslav Uďan

Jak jsem připravoval byznys plán – číslaByznys plán - podle mě jeden z hlavních pilířů každého podnikání. A z nějakého záhadného důvodu i věc, které se většina podnikatelů nevěnuje vůbec, nebo pouze minimálně (a já nebyl jiný :)). Pojďme si dnes říct, jak s byznys plánem pracuji já, a třeba zde naleznete zajímavou informaci i pro sebe.

Nejdříve si definujme, co je byznys plán (nebo také "podnikatelský plán"). Mělo by se jednat o dokument(y), které slouží jako vodítko k vašemu cíli. Dokument, ve kterém máte definované to, kam se chcete ve vámi zvoleném byznysu posunout, a jak se vám to aktuálně daří. Čím podrobnější bude a čím víc času strávíte nad jeho přípravou, tím větším problémům se v budoucnu můžete vyvarovat. Protože pokud budete byznys plán připravovat poctivě, může vám otevřít oči a zavčasu vás varovat před jistým zklamáním, nebo naopak vám ukázat reálnou šanci na trhu.

De facto první byznys plán, co jsme dávali ještě s Tomášem před založením Shoptetu dohromady, byl dokument o asi 4 řádcích, kde jsme si stanovili, jaké bychom si přáli mít obraty v následujících 2 letech. Zpětně mě to přijde trošku úsměvné, čísla jsme si plus minus "vycucali z prstu" a podle toho to i dopadlo - to, co jsme měli v plánu mít za obraty za 2 roky, jsme měli splněno za 4 měsíce.

Dnešní byznys plán Shoptetu se skládá že dvou hlavních částí - excelovské tabulky, kde mám velmi podrobně rozepsané náklady a příjmy, tzv. Hospodářský výsledek, a z powerpointové prezentace, kde mám připravený Shoptet positioning, tzn. dokument, ve kterém si určujeme, kdo je nás zákazník a kde se nachází naše značka. Neříkám že to je nejlepší způsob, jakým si byznys plán připravovat, ani jsem to popravdě v ekonomických příručkách nestudoval, ale pro nás to funguje perfektně :).

Hospodářský výsledek

Tato excelovská tabulka je rozdělena na následující dvě hlavní části:

  • Základní přehled příjmů a výdajů firmy v porovnání s předchozími roky,
  • Podrobný rozpis jednotlivých let. Samozřejmě i zpětně za celou historii; plus jsem najel na systém "pětiletek", kdy se snažím odhadnout, jak se bude firmě dařit v následujících pěti letech. Je to hodně těžké a zprvu jsem si i říkal, že nesplnitelné, (protože je vám asi jasné, jak rychle se internetové prostředí mění), ale je to výborné mentální cvičení, kdy se zamyslíte nad tím, kam vlastně chcete firmu posunout a co pro to musíte v následujících letech udělat.

Roční přehled

Zde mám již detailně rozepsané (v měsíčních rozestupech) jednotlivé položky a těmi jsou:

  • Firemní výdaje. Zde mám všechny výdaje firmy rozdělené na jednotlivé logické úseky - propagace (PPC, PR atd.), lidské zdroje (zase rozdělené na technologickou, obchodní, support, atd. část), provoz (náklady na kancelář, internet, mobily, atd.), ad hoc výdaje (neplánované), odvody (DPH, DPPO, atd.) a ostatní (společnické odměny).
  • Vystavené zálohové faktury. Zde jsou všechny faktury, které v rámci měsíce vystavíme.
  • Výnosy. Všechny daňové doklady k uhrazeným zálohovým fakturám.
  • Cash flow. Reálný pohyb peněz v rámci měsíce. Ten se nemusí shodovat s tabulkou výdajů a výnosů, vzhledem k tomu, že fakturu vystavenou např. na leden můžete uhradit až v únoru.
  • Počet aktivních eshopů a jejich ARPU (Average Revenue Per User - průměrný příjem z jednoho klienta).
  • Aktuální stav peněz na našich účtech.
Základ kvalitního dušeního zdraví podnikatele je mít přehled o svých výdajích a příjmech

Základ kvalitního dušeního zdraví podnikatele je mít přehled o svých výdajích a příjmech

Tabulka je rozdělena do 12 měsíců, kdy každý měsíc je ještě rozdělen do dvou sloupců - plánovaného a reálného stavu. Plán mám připraveny na 5 let dopředu, ale logicky se v průběhu času upravuje dle aktuální situace. Proto dělám vždy hlavní úpravu plánu na konci resp. začátku roku a pak následně doupravuji každé 3 měsíce. Tyto dva údaje, plánovaný a reálný stav, mně slouží k tomu, abych mohl zpětně vidět, jak moc jsem se při plánování "seknul" (staré tabulky si vždy ukládám) a mohl jsem následující rok plánovat zase trošku přesněji :).

Tato tabulka je dle mého základ celého našeho podnikání. Je až s podivem, jak málo podnikatelů má nějaký podrobnější přehled o stavu svého podnikání. Jak si pro klid své duše něco nalhávají. Jak moc lidí neví, kolik měsíčně vydávají za zaměstnance, popř. kolik fakturují klientům, ale prostě pouze nějak tuší, že jsou asi v plusu. Protože dle mého je (važněji míněné) podnikání hlavně o číslech - až když vidíte vše konkrétně v přehledné tabulce, tak vidíte, jestli má vaše podnikání smysl a budoucnost, nebo si jen něco nalháváte. Vidíte, jestli nedáváte náhodou více a více za propagaci, ale na výnosech to není vidět, což můžete následně analyzovat a najít to úzké hrdlo, které vám to celé brzdí.

Každý měsíc si tento hospodářský výsledek aktualizuji, procházím si jednotlivé řádky a spekuluji, jestli se nedá něco zlepšit, či jestli mi něco důležitého neuniká.

Připravte si i svůj přehled hospodářského výsledku, nebojte se s ním pravidelně pracovat a budete mít mnohem pohodlnější podnikání.

Tímto jsme uzavřeli první část. V dokončení článku se budeme věnovat positioningu značky.

Zajímá mě i váš názor. Tak neváhejte :)